థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ లిరిక్స్

Thaar Maar Thakkar Maar Lyrics - Shreya Ghoshal


Thaar Maar Thakkar Maar
Singer Shreya Ghoshal
Composer Thaman. S
Music Thaman. S
Song WriterAnantha Sriram

Lyrics

Thaar Maar Thakkar Maar Lyric God Father Lyrics Boss’lu Vachchindre

Bass’lu Penchundre

Box’ulu Baddalre

Aish Kare Aish KareDon’ulu Vachchindre

Dance’ulu Danchundre

Fans Ki Pandage

Jhoom Bhare Jhoom BhareHey Kondalani Pindi Chesse

Kandalunnode

Hey Gandalanni Dandampette

Gunde DammodeVeelliddarittagoste

Bhoom Daddarillante

Ey Tollywood Ni Bollywood Ni

Thaaru MaarengeMaar Maar Maar Maar Maar

Maar Maar Maar Maar Maar

Maar Maar Maar MaarThaar Maar Thakkar Maar

Thaar Maar Thakkar Maar

Thakkar Thakkar Thakkar

Thakkar Thakkar MaarTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarBoss’lu Vachchindre

Bass’lu Penchundre

Box’ulu Baddalre

Aish Kare Aish KareDon’ulu Vachchindre

Dance’ulu Danchundre

Fans Ki Pandage

Jhoom Bhare Jhoom BhareMaar Maar Maar Maar Maar

Maar Maar Maar Maar Maar

Maar Maar Maar MaarUnder World Lone Untaaru

Andarnila Kaastuntaaru

Cheekatlone Udhaistaaru

Repatnalaa SaasistaaruEy Tupaakulu Dharinchina

Maharshulele

Ae Nighaalapai Nighapette

MahaamudurleHey Dille Dimaakkule

Hey Dimaak Kuda Dille

Hey Dhikkariste Dikku Dikku

Thaaru MaarengeTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarThaar Maar Thakkar Maar

Thaar Maar Thakkar Maar

Thakkar Thakkar Thakkar

Thakkar Thakkar MaarTaar Maar Takkar Maar

Taar Maar Takkar Maar

Takkar Takkar Takkar

Takkar Takkar MaarBoss’lu Vachchindre

Bass’lu Penchundre

Box’ulu Baddalre

Aish Kare Aish KareDon’ulu Vachchindre

Dance’ulu Danchundre

Fans Ki Pandage

Jhoom Bhare Jhoom BhareThaar Maar Thakkar Maar

Maar Maar Maar Maar.. థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్ లిరిక్స్ గాడ్ ఫాదర్ లిరిక్స్ బాస్’లు వచ్చిండ్రే

బాస్’లు పెంచుండ్రే

బాక్సులూ బద్దాల్రే

ఐష్ కరే ఐష్ కరేదోన్లు వచ్చిండ్రే

డాన్సులు దంచుండ్రే

ఫ్యాన్స్ కి పండగే

ఝూం భరే ఝూం భరేహే కొండలని పిండి చెస్సే

కండలున్నోడే

హే గండాలన్నీ దండంపెట్టె

గుండె దమ్మోడేవీళ్లిద్దరిట్టగొస్తే

భూమ్ దద్దరిల్లంటే

ఏయ్ టాలీవుడ్ నీ బాలీవుడ్ నీ

తారూ మారేంగేమార్ మార్ మార్ మార్ మార్

మార్ మార్ మార్ మార్ మార్

మార్ మార్ మార్ మార్థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్

థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్

ఠక్కర్ ఠక్కర్ ఠక్కర్

ఠక్కర్ ఠక్కర్ మార్తార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్తార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్తార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్బాస్’లు వచ్చిండ్రే

బాస్’లు పెంచుండ్రే

బాక్సులూ బద్దాల్రే

ఐష్ కరే ఐష్ కరేదోన్లు వచ్చిండ్రే

డాన్సులు దంచుండ్రే

ఫ్యాన్స్ కి పండగే

ఝూం భరే ఝూం భరేమార్ మార్ మార్ మార్ మార్

మార్ మార్ మార్ మార్ మార్

మార్ మార్ మార్ మార్అండర్ వరల్డ్ లోన్ ఉంటారు

అందర్నీలా కాస్తుంటారు

చీకట్లోనే ఉదయిస్తారు

రేపట్నాల శాసిస్తరుఏయ్ తుపాకులు ధరించినా

మహర్షులేలే

ఏ నిఘాలపై నిఘాపెట్టె

మహాముదుర్లేహే దిల్లే దిమాక్కులే

హే దిమాక్ కుడా దిల్లే

హే ధిక్కరిస్తే దిక్కు దిక్కు

తారూ మారేంగేతార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్తార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్

థార్ మార్ ఠక్కర్ మార్

ఠక్కర్ ఠక్కర్ ఠక్కర్

ఠక్కర్ ఠక్కర్ మార్తార్ మార్ టక్కర్ మార్

తార్ మార్ టక్కర్ మార్

టక్కర్ టక్కర్ టక్కర్

టక్కర్ టక్కర్ మార్బాస్’లు వచ్చిండ్రే

బాస్’లు పెంచుండ్రే

బాక్సులూ బద్దాల్రే

ఐష్ కరే ఐష్ కరేదోన్లు వచ్చిండ్రే

డాన్సులు దంచుండ్రే

ఫ్యాన్స్ కి పండగే

ఝూం భరే ఝూం భరేథార్ మార్ ఠక్కర్ మార్

మార్ మార్ మార్ మార్..
Thaar Maar Thakkar Maar Watch Video