తెలుగులో కుంకుమల పాట లిరిక్స్ బ్రహ్మాస్త్ర తెలుగు సినిమా

Kumkumala Song Lyrics Lyrics - Sid Sriram


Kumkumala Song Lyrics
Singer Sid Sriram
Composer Brahmastra Telugu
Music Pritam
Song Writer Chandrabose

Lyrics

తెలుగులో కుంకుమల పాట లిరిక్స్  బ్రహ్మాస్త్ర తెలుగు సినిమా

పెదాల్లో ఒక చిన్ని ప్రశ్నే ఉంది

నీకై క్షణాల్లో

పడిపోని మనసే ఏది

ఆ బ్రహ్మె నిను చెయ్యడానికే

తన ఆస్తి మొత్తాన్నే

ఖర్చే పెట్టుంటాడే

అందాల నీ కంటి కాటుకతో

రాసే ఉంటాడే

నా నుదిటి రాతలనే

కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా

కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగా

వేకువలా నువ్వే చూడగా ప్రియా

వెండి వర్షనయ్యా వేడుకలాగాకుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా

కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగా

వేకువలా నువ్వే చూడగా ప్రియా

వెండి వర్షనయ్యా వేడుకలాగాఓ మౌనంగా మనసే మీటే

మధురాలా వీణవు నువ్వే

ప్రతి ఋతువున పూలే పూసే

అరుదైన కొమ్మవు నువ్వే ఆ…

బ్రతుకంతా చీకటి చిందే

అమావాసై నేనే ఉంటె

కలిశావే కలిగించావే

దీపావళి కలనే

జాబిల్లే నీ వెనకే నడిచేనే

నీ వెన్నెలనడిగేనే నీ వన్నెలనడిగేనే

అందాల నీ కంటి కాటుకతో

పై వాడే రాసే నా నుదిటి రాతలనె

కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా

కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగా

వేకువలా నువ్వే చూడగా ప్రియా

వెండివర్షానయ్యా వేడుకలాగాకుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా

కోటి వర్ణాలయ్యా నేను ఇలాగా

వేకువలా నువ్వే చూడగా ప్రియా

వెండివర్షానయ్యా వేడుకలాగా

కుంకుమల నువ్వే చేరగా ప్రియా

కోటి వర్ణాలయ్య నేను ఇలాగాKumkumala Song Lyrics In English Brahmastra  Telugu movie 

Pedhallo oka chinni prashne undi

Neekai kshanllo

Padiponi manase edhi

Aa brahme ninu cheyydanike

Thana aashti motthanne

Karche pettuntade

Andala nee kanti kaatukatho

Raase untaade

Nee nuditi raathalane

Kumkumala nuvve cheraga priya

Koti varnalayya nenu ilaga

Vekuvala nuvve chudaga priya

Vendi varshanayya

Kumkumala nuvve cheraga priya

Koti varnalayya nenu ilaga

Vekuvala nuvve chudaga priya

Vendi varshanayyaO mounanga manase meete

Madhuraala veenavu nuvve

Prathi ruthuvuna poole poose

Arudaina kommavu nuvve aa…

Brathukantha cheekati chindhe

Aamavaasai nene unte

Kalshave kaliginchave

Deepavali kalane

Jabilli nee venake nadichene

Nee vennelanadigene nee vennelanadigene

Andhala nee kanti kaatukatho

Pai vaade raase naa nudhiti raathalane

Kumkumala nuvve cheraga priya

Koti varnalayya nenu ilaga

Vekuvala nuvve chudaga priya

Vendi varshanayya vedukalagaKumkumala nuvve cheraga priya

Koti varnalayya nenu ilaga

Vekuvala nuvve chudaga priya

Vendi varshanayya vedukalaga

Kumkumala nuvve cheraga priya

Koti varnalayya nenu ilaga
Kumkumala Song Lyrics Watch Video