కానున్న కళ్యాణం సాంగ్ లిరిక్స్ సీతా రామం లిరిక్స్

Kaanunna Kalyanam Lyrics - Anurag Kulkarni, Sinduri S


Kaanunna Kalyanam
Singer Anurag Kulkarni, Sinduri S
Composer Dulquer Salman, Mrunal Thakur, Rashmika, Sumanth
Music Vishal Chandrashekhar
Song WriterSirivennela Seetharama Sastry

Lyrics

కానున్న కళ్యాణం సాంగ్ లిరిక్స్ సీతా రామం లిరిక్స్ఆఆ ఆఆఆ ఆఆ ఆ ఆ ఆఆ


కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది


స్వయంవరం మనోహరం


రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది


ప్రతి క్షణం మరో వరం


విడువని ముడి ఇది కదా


ముగింపులేని గాధగా


తరముల పాటుగా, ఆ ఆ


తరగని పాటగా


ప్రతి జత సాక్షిగా


ప్రణయమునేలగా సదా


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా, ఆ ఆ


చుట్టు ఎవరూ ఉండరుగా


కిట్టని చూపులుగా


చుట్టాలంటూ కొందరుండాలిగా


దిక్కులు ఉన్నవిగా


గట్టిమేలమంటూ ఉండగా


గుండెలోని సందడి చాలదా


పెళ్లి పెద్దలెవరు మనకి


మనసులే కదా టెన్ టు ఫైవ్


అవా..! సరే..!!


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా, ఆ ఆ


తగు తరుణం ఇది కదా


మదికి తెలుసుగా


తదుపరి మరి ఏమిటటా


తమరి చొరవట..!


బిడియమిదేంటి కొత్తగా


తరుణికి తెగువ తగదుగా


పలకని పెదవి వెనక


పిలువు పోల్చుకో


సరే మరి.!


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా


కన్నుల్లోని కలలు అన్ని


కరిగిపోని కలలుగా


కళ్ళముందు పారాడగా, ఆ ఆ
Kaanunna Kalyanam Song Lyrics in EnglishKaanunna Kalyanam Emannadi


Swayamvaram Manoharam


Raanunna Vaibhogam Etuvantidhi


Prathi Kshanam Maro Varam


Viduvani Mudi Idhi Kadaa


Mugimu Leni Gaadhagaa


Taramula Paatugaa


Taragani Paatagaa


Prathi Jatha Saakshigaa


Pranayamunelagaa Sadhaa


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Chuttu Evaru Undaruga


Kittani Choopuluga


Chuttaalantu Kondarundaaliga


Dhikkulu Unnavigaa


Gattimelamantu Undagaa


Gundeloni Sandadi Chaaladaa


Pelli Peddalevaru Manaki


Manasule Kadha


Avaa… Sare


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Tagu Tarunam Idhi Kadaa


Madhiki Telusugaa


Tadupari Mari Emitataa


Tamari Choravata


Bidiyamidhenti Kottaga


Taruniki Teguva Tagadhuga


Palakani Pedavi Venaka


Pilupu Polchuko


Sare Maro


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Kannulloni Kalalu Anni


Karigiponi Kalalugaa


Kallamundhu Paaraadagaa


Kaanunna Kalyanam Song Lyrics in Telugu – Sita Ramam Movie Watch Video
 
Kaanunna Kalyanam Watch Video