జారు మిఠాయో లిరిక్స్ గిన్నా సినిమా తెలుగు

Jaru Mitaya Lyrics Lyrics - Simha, Nirmala Rathod


Jaru Mitaya Lyrics
Singer Simha, Nirmala Rathod
Composer Vishnu Manchu, Sunny Leone, Paayal Rajput
Music Anup Rubens
Song Writer Ganesh A

 Jaru Mithayo Lyrics Ginna Movie Telugu Lyrics

జారు మిఠాయో లిరిక్స్ గిన్నా సినిమా తెలుగు

హెయ్, జారు మిఠాయో
నా జారు మిఠాయ
హే హే, లెట్స్ డూ దిస్

మిఠాయ మిఠాయ
జారు మిఠాయ
మిఠాయ మిఠాయ
జారు మిఠాయ

నువ్వొస్తావని నేను ఓరబ్బయ్య
సిల్కు చీర కట్టుకుంటిని (అబ్బా)
మల్లెపూలు పెట్టుకుంటిని (అబ్బబ్బబ్బా)

మిఠాయ మిఠాయ
జారు మిట్టాయ
మిఠాయ మిఠాయ
జారు మిట్టాయ

నువ్వు రాలేదని నేను ఓరబ్బయ్యా
సీరనేమో సింపుకుంటినీ
పూలనేమో సికర బకర చేసుకుంటినీ

మిఠాయ్ మిఠాయ్… మిఠాయ్ మిఠాయ్
జారు మిఠాయా
మిఠాయ్ మిఠాయ్… మిఠాయ్ మిఠాయ్
జారు మిఠాయా

పగటేలకొస్తవనీ ఓరబ్బయ్య
జీడిపప్పు వలిచి పెడితిని
పిడత కింద దాచి పెడితిని

పరులేమో చూసిరని ఒరబ్బయ్యా
జీడిపప్పు ఉడతకిస్తిని
పిడతనేమో పగలకొడితిని

నేను ఆడదాన్ని కాదంట్రా
మొగ్గలెక్క లింగో
జమ్కులకిడి జారు మిఠాయ

రాత్రి అయితే చాలు
నాకు నువ్వే గుర్తుకువస్తావు
అబ్బయో, అబ్బాయా
నీకోసం నేను దాచిందంతా
ఆరు బయట పెడతాను 
అబ్బాయ, అబ్బాయ… అబ్బాయా

మాటేలకొస్తవని ఓరబ్బయా
తమలపాకు కడిగిపెడితిని
వక్క కోసం ఎదురు చూస్తినీ

పరులేమో నవ్విరని ఒరబ్బయ్యా
ఆకునేమో మడిచిపెడితినీ
వక్క లేక బిక్కుమంటినీ

మిఠాయ్ మిఠాయ్… మిఠాయ్ మిఠాయ్
జారు మిఠాయా
మిఠాయ్ మిఠాయ్… మిఠాయ్ మిఠాయ్
జారు మిఠాయా

నేను ఆడదాన్ని కాదంట్రా
మొగ్గలెక్క లింగో
జమ్కులకిడి జారు మిఠాయ

(యో, గాలి నాగేశ్వర్ రావు
ఈ యమ్మి లెక్క సూడు)

నీ జీడిపప్పు కొరికేస్తా
ఆకుపైన వక్కేస్తా
చిలక మిఠాయ్ చిదిమేస్తా
నీ చీర చాటు… నీ చీర చాటు
అందమంతా దోచేసుకుంటా
జమ్కులకిడి జారు మిఠాయ

నేను ఆడదాన్ని కాదంట్రా
మొగ్గలెక్క లింగో
జమ్కులకిడి జారు మిఠాయ

హే, జారు జారు… జారు జారు
జారు మిఠాయా
మిఠాయ్ మిఠాయ్… మిఠాయ్ మిఠాయ్
జారు మిఠాయా
జమ్కులకిడి జారు మిఠాయ.. ..

Jaru Mitaya Lyrics in English Ginna Movie Telugu


Heyy, Jaaru Mittaayo
Naa Jaaru Mitaya
Hey, Hey… Let’s Do This

Mittaaya Mittaaya
Jaaru Mittaaya
Mittaaya Mittaaya
Jaaru MittaayaHeyy, Jaaru Mittaayo
Naa Jaaru Mitaya
Hey, Hey… Let’s Do This

Mittaaya Mittaaya
Jaaru Mittaaya
Mittaaya Mittaaya
Jaaru Mittaaya

Nuvvosthaavani Nenu Orabbayya
Silku Cheera Kattukuntini (Abbaa)
Mallepoolu Pettukuntini (Abbabbabbaa)

Mittaaya Mittaaya
Jaaru Mittaaya
Mittaaya Mittaaya
Jaaru Mittaayaa

Nuvvu Raaledhani Nenu
Orabbayyaa Seeranemo Simpukuntinee
Poolanemo Sikara Bakara Chesukuntinee

Mitaay Mitaay… Mitaay Mitaay
Jaaru Mitaayaa
Mitaay Mitaay… Mitaay Mitaay
Jaaru Mitaayaa

Pagatela Kosthavani
Orabbayyaa Jeedipappu
Valichi Pedithini
Pidatha Kindha
Dhaachipedithini

Parulemo Choosirani Orabbayyaa
Jeedipappu Udathakisthini
Pidathanemo Pagala Kodithini

Nenu Aadadhaani Kaadhantra
MoggaleKka Lingo
Jamku Lakidi Jaaru Mitaayaa

Raatri Ayithe Chaalu
Naaku Nuvve Gurthuku Vasthaavu
Abbayo… Abbaayaa
Neekosam Nenu Dhaachindhantha
Aaru Bayata Pedathaanu
Abbaya, Abbaya… Abbaayaa

Maatelakosthavani Orabbayaa
Thamalapaaku Kadigi Pedithinee
Vakka Kosam Edhuru Choosthinee

Parulemo Navvirani Orabbayyaa
Aakunemo Madichipedithinee
Vakka Leka Bikkumantinee

Mitaay Mitaay… Mitaay Mitaay
Jaaru Mitaayaa
Mitaay Mitaay… Mitaay Mitaay
Jaaru Mitaayaa

Nenu Aadadhaani Kaadhantra
MoggalaKka Lingo
Jamku Lakidi Jaaru Mitaayaa

Yo, Gaali Nageswara Rao
Ee Ammi Lekka Soodu

Nee Jeedipappu Korikesthaa
Aaku Paina Vakkesthaa
Chilaka Mittai Chidimesthaa
Nee Cheera Chaatu
Nee Cheera Chaatu
Andhamantha Dhochesukunta
Jamkulakidi Jaaru Mitaayaa

Nenu Aadadhaani Kaadhantra
MoggaleKka Lingo
Jamkulakidi Jaaru Mitaayaa

Hey, Jaaru Jaaru… Jaaru Jaaru
Jaaru Mittaayaa
Hey Mitaay Mitaay… Mitaay Mitaay
Jaaru Mittaayaa
Hey Jamkulakidi Jaaru Mitaayaa..


Jaru Mitaya Lyrics Watch Video