ఇంతందం దారి మల్లిందా లిరిక్స్ - సీతా రామం లిరిక్స్

Inthandham Song Lyrics - 

 Sita Ramam


Inthandham Song
Singer SP Charan
Composer Vishal Chandrashekhar
Music Vishal Chandrashekhar
Song WriterKrishna Kanth

Lyrics

Inthandham Song Lyrics in English

Inthandham Dhaari Mallindaa

Bhoomipaike Cherukunnadaa

Lekunte Chekki Untaara

Achchu Neelaa Shilpa SampadaaJagatthu Choodani

Mahatthu Needhele

Nee Navvu Thaaki

Tharinche Thapassilaa

Nisheedhulanni

Thalonche ThushaaraanivaaVisukkune Vellaadu Chandamamaye

Nuvvunte Naa Panentane

Ee Nelake Digenu Koti Taarale

Neekantha VennelentaneNeedhe Velu Thaaki

Nele Inchu Paiki

Thele Vintha Vaikhari 

Veede Veelu Leni

Edho Maaya Loki

Laage Pilla ThempareeNadhilaa Dhooketi

Nee Paita Sahaja Gunam

Pulilaa Dhaagundi

Vetaade Paduchudhanam

Daasohamandhi Naa Prapanchame

Adantha Nee DhayeVisukkune Vellaadu Chandamamaye

Nuvvunte Naa Panentane

Ee Nelake Digenu Koti Taarale

Neekantha VennelentaneChilake Koka Katti

Ninne Chuttumutti

Seethaakokalaayenaa..?

Ville Ekkupetti

Mello Thaali Katti

Maralaa Raamudavvanaa..?Andam Nee Inta

Chesthondhaa Oodigame

Yuddham Chaatindhi

Nee Paina Ee Jagame

Dhasohamandhi Naa Prapanchame

Adhantha Nee DhayeVisukkune Vellaadu Chandamamaye

Nuvvunte Naa Panentane

Ee Nelake Digenu Koti Taarale

Neekantha Vennelentaneఇంతందం దారి మల్లిందా లిరిక్స్ - సీతా రామం లిరిక్స్

Inthandham Song Lyrics in Telugu

ఇంతందం దారి మల్లిందా

భూమిపైకే చేరుకున్నదా

లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా

అచ్చు నీలా శిల్ప సంపదాజగత్తు చూడనీ

మహత్తు నీదేలే

నీ నవ్వు తాకి 

తరించె తపస్సీలా

నిశీదులన్నీ తలొంచే

తుషారాణివావిసుక్కునె వెళ్ళాడు చందమామయే

నువ్వుంటే నా పనేంటనే

ఈ నేలకే దిగేను కోటి తారలే

నీకంత వెన్నెలేంటనేనీదే వేలు తాకి

నేలే ఇంచు పైకి

తేలే వింత వైఖరీ

వీడే వీలు లేని

ఏదో మాయలోకి

లాగే పిల్ల తెంపరీనదిలా దూకేటి

నీ పైట సహజగుణం

పులిలా దాగుంది

వేటాడే పడుచుతనం

దాసోహమంది నా ప్రపంచమే

అదంత నీ దయేవిసుక్కునె వెళ్ళాడు చందమామయే

నువ్వుంటే నా పనేంటనే

ఈ నేలకే దిగేను కోటి తారలే

నీకంత వెన్నెలేంటనేచిలకే కోక కట్టి

నిన్నే చుట్టుముట్టి

సీతాకోకలాయేనా..!

విల్లే ఎక్కుపెట్టి

మెల్లో తాళి కట్టి

మరలా రాముడవ్వనాఅందం నీ ఇంట

చేస్తోందా ఊడిగమే

యుద్ధం చాటింది

నీపైన ఈ జగమే

దాసోహమంది నా ప్రపంచమే

అదంత నీ దయేవిసుక్కునె వెళ్ళాడు చందమామయే

నువ్వుంటే నా పనేంటనే

ఈ నేలకే దిగేను కోటి తారలే

నీకంత వెన్నెలేంటనే
Inthandham Song Watch Video