దసరా సినిమా నుండి ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ లిరిక్స్

దసరా సినిమా నుండి ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ లిరిక్స్ Lyrics - Santhosh Narayanan


దసరా సినిమా నుండి ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ లిరిక్స్
Singer Santhosh Narayanan
Composer Santhosh Narayanan
Music Kasarla Shyam
Song Writer Kasarla Shyam

Lyrics

దసరా సినిమా నుండి ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ లిరిక్స్  ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ సాహిత్యం

ఉంటె వైకుంటం

లేకుంటే ఊకుంటం

అంతలావైతే

గుంజుకుంటాం

తింటం పంతం..అయితై అయితై అయితై

బద్దాల్ బాషింగల్ అయితై

(నాని డైలాగ్)

అరేయ్ ఎం కొట్టుర్ర భాయ్ కుసుర్రి

నీ యవ్వా..!

మా మావ గాదు సెప్పుడు సారే

మీరు కొట్టుడు సారే

అరేయ్ ఓ నింటీ

ఈళ్ళకి ఇంకో నింటీ పోయిరా

ఎట్ల గోత్రో సుద్ధం నీ యవ్వ..!పవ్వ గొట్టు పవ్వ గొట్టు

బోటి కూర దానంచుకు వెట్టు

బయండు గొట్టు బయండు గొట్టు

వడ కట్టు లేసూగెటట్టుగుడ్ఢితే సూస్కూః అద్ధా సేరు

గజ్జల గుర్రం ఈ సిల్కు బారు’

ఇచ్చి పడ్డాం గుచ్చి పడ్డాం

ఎవ్వడద్దమోత్తదో జోఢాం

(బంచేత్)ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాంతిక్క టేకం తిక్క టేకం

తిక్క టేకం తిటక్ తిటక్

తిక్క టేకం తిక్క టేకం

తుర్రా తుర్రా తుర్రాబియ్యం కారం మెతుకుల్ని నియంత్రించండి

సుత్తూరా ధోస్తుల్ గివ్వే మా ఆస్తులు

జమ్మిని బొగ్గును బంగారమే అంతం

బంగారం లాంటి మనుషుల్లో ఉంటాండొక్కలు నింపే ఊరేయ్ మా అవ్వ

జేబులు నింపే రైలు యే మా అయ్య

బర్ల మొత ఆ సెయిర్ల ఈత

ఇగ కోడికూత మాకేం యెరుక(బంచేత్)ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ అరే ధామ్ ధామ్

భలే భలే భలే..

హు హ హు హే..చిత్తు చిత్తుల బొమ్మ

శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ ధరికేనమ్మో

ఈ వాడలోనరాగి బింధే తీస్కా

రమణి నీళ్లకుబోతే

రాములోరు యెదురాయేనమ్మో

ఈ వాడలోనతీత లెక్కల్ జేస్తేనే జోరు

ఘాటుగా ఉండలేరా బతుకు తీరు

నల్లి బొక్కల్ జోతేయ్ ఉషారు

ఏం తింటావ్ రా ఉప్పులేని పప్పు చారుఘోషి గొంగడి మా కట్టు బొట్టు

యెట్లైతే గట్లయితది సూస్కుంధాం పట్టు

అంబలి గట్కా మాధి రాచ పుటకా

పూట పూట మాకే దసరా(బంచేత్)ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్

ఇరగ మరగ చేద్దాం

ధూమ్ ధామ్ అరే ధామ్ ధామ్

భలే భలే భలే..

హు హ హు హే.. Dhoom Dhaam Dhosthaan LyricsDhoom Dhaam Dhosthaan Lyrics

Unte Vaikuntam

Lekunte Ookuntam

Anthalaavaithe

Gunjukuntam

Tintam Pantam..Ayitai Ayitai Ayitai Ayitai

Bhaddhal Baashingal Ayitai

( Nani’s Dialogue )

Arey Em Kotturra Bhai Kusurri

Nee Yavva..!

Maa Maava Gaadu Seppudu Sare

Meeru Kottudu Sare

Arey Oh Ninty

Eellaki Inko Ninty Poyira

Etla Gotro Suddham Nee Yavva..!Pavva Gottu Pavva Gottu

Boti Koora Dhaananchuku Vettu

Byaandu Gottu Byaandu Gottu

Vaada Kattu LesoogetattuGuddhithe Sooskooh Addha Seru

Gajjala Gurram Ee Silku Baar’u

Icchi Padeddham Gucchi Padeddham

Yevvadaddamotthado Joodhaam

( Bancheth )Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga CheddhamTikka Tekam Tikka Tekam

Tikka Tekam Titak Titak

Tikka Tekam Tikka Tekam

Turra Turra TurraControl Biyyam Kaaram Methukul

Suttooraa Dhosthul Givve Maa Aasthul

Jammini Boggunu Bangarame Antam

Bangaram Laanti Manushullo UntamDokkalu Nimpe Oorey Maa Avva

Jebulu Nimpe Rail Ye Maa Ayya

Barla Motha Aa Seyrla Eetha

Iga Kodikootha Maakem Yeruka( Bancheth )Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Arey Dhoom Dhaam

Bhale Bhale Bhale..

Hu Ha Hu Hey..Chitthu Chitthula Bomma

Sivuni Muddhula Gumma

Bangaaru Bomma Dhorikenammo

Ee VaadalonaRaagi Bindhey Theeska

Ramani Neellakubothe

Raamuloru Yedhuraayenammo

Ee VaadalonaTheeta Lekkal Jestheney Joru

Ghaatuga Undaaleraa Bathuku Theeru

Nalli Bokkal Joothey Ushaaru

Em Thintaav Raa Uppuleni Pappu ChaaruGhoshi Ghongadi Maa Kattu Bottu

Yetlaithey Gatlaithadi Sooskundhaam Pattu

Ambali Gatka Maadhi Raacha Putaka

Poota Poota Maake Dasara( Bancheth )Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Dhosthaan

Iraga Maraga Cheddham

Dhoom Dhaam Arey Dhoom Dhaam

Bhale Bhale Bhale..

Hu Ha Hu Hey..

 
దసరా సినిమా నుండి ధూమ్ ధామ్ ధోస్థాన్ లిరిక్స్ Watch Video