అవుననవా పాట లిరిక్స్ ఓరి దేవుడా‘ పాటలు సాహిత్యం.

Avunanavaa Song Lyrics Lyrics - Sid Sriram


Avunanavaa Song Lyrics
Singer Sid Sriram
Composer Leyon James
Music Leyon James
Song WriterRamajogayya Sastry

Lyrics

 అవుననవా పాట లిరిక్స్  ఓరి దేవుడా‘ పాటలు సాహిత్యం.

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తాననా ధీమ్తాననా

ధీరే ధీరే నాధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తాననా ధీమ్తాననా

ధీరే ధీరే నాహ్మ్మ్ మ్మ్మ్, ఈమని అనాలని

తోచని క్షణాలివి

యే మలుపో ఎదురయ్యె

పయనమిధాఆమని నువ్వేనని

నీ జాత చేరాలనీ

యే తలపో మొదలయ్యె

మౌనమిధాఈవో గురుతులు నాన్నడిగే ప్రశ్నలకి

నువ్వే బాధలనీ... రాగాలానా నీ ధరికి

విడిగా తడిగా... వీరబూస్ కలకి

చెలియా నీ కాంతి నందించవాఅవుననవా, అవుననవా... అవుననవా

మనసును సంబలించావా

అవుననవా, అవుననవా... అవుననవా

Maralaa Premaga SameepinchavaaHmm mm mm, థెలైస్ లోప్… నువు థెలిసెలోప్

చెలి చేయి జారింధే ప్రపంచం

కలిసేలోపే మనం కలిసేలోపే ఇలా

ఎడబాతై రగిలినదే కాలంకన్నెదుటే వజ్రాణీ... కానుగొంటూ ఉన్నా

Vethikaane O Theeraalani

నిజమేదో తెలిసాకా... ఇపుడంటు ఉన్నా

ఎన్నటికీ నువ్వు కావాలిఅవుననవా అవుననవా... అవుననవా

మనసును సంబలించవా

అవుననవా అవుననవా... అవుననవా

Maralaa Premaga Sameepinchavaaఅవుననవా అవుననవా... అవుననవా

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తాననా ధీమ్తాననా

ధీరే ధీరే నాధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తనన ధీరనా

ధీమ్తాననా ధీమ్తాననా

ధీరే ధీరే నాఅవుననవా అవుననవా... అవుననవా

మనసును సంబలించవా

అవుననవా అవుననవా... అవుననవా

Maralaa Premaga Sameepinchavaa Avunanavaa Song Lyrics in English Ori Devuda Songs LyricsDheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dheemthanana

Dhire Dhire NaaDheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dheemthanana

Dhire Dhire NaaHmm Mm Mm, Emani Anaalani

Thochani Kshanaalivi

Ye Malupo Edurayye

PayanamidhaaAamani Nuvvenani

Nee Jatha Cheraalani

Ye Thalapo Modhalayye

MounamidhaaEvo Guruthulu Nannadige Prashnalaki

Nuvve Badhulani… Raagalanaa Nee Dhariki

Vidigaa Thadigaa… Viraboose Kalaki

Cheliyaa Nee Kaanthi NandhinchavaaAvunanavaa, Avunanavaa… Avunanavaa

Manasunu Sambaalinchava

Avunanavaa, Avunanavaa… Avunanavaa

Maralaa Premaga SameepinchavaaHmm Mm Mm, Thelise Lope… Nuvu Theliselope

Cheli Cheyi Jaarindhe Prapancham

Kaliselope Manam Kaliselope Ilaa

Edabaatai Ragilinadhe KaalamKannedhute Vajraani… Kanugontu Unna

Vethikaane O Theeraalani

Nijamedho Thelisaaka… Ipudantu Unna

Ennatiki Nuvu KaavaalaniAvunanavaa Avunanavaa… Avunanavaa

Manasunu Sambaalinchavaa

Avunanavaa Avunanavaa… Avunanavaa

Maralaa Premaga SameepinchavaaAvunanavaa Avunanavaa… Avunanavaa

Dheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dheemthanana

Dhire Dhire NaaDheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dhirana

Dheemthanana Dheemthanana

Dhire Dhire NaaAvunanavaa Avunanavaa… Avunanavaa

Manasunu Sambaalinchavaa

Avunanavaa Avunanavaa… Avunanavaa

Maralaa Premaga Sameepinchavaa
Avunanavaa Song Lyrics Watch Video